SOLİD PRENSİPLERİ

SOLİD Prensipleri ve Örnekleri

SOLID Prensipleri: 2000 Yıllarında Robert Cecil Martin kod karmaşıklığına, tekrar eden kodlara ve bir yazılımın kişiden bağımsız ilerlemesine yönelik bir takım çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmalardan SOLID yani nesne yönelimli programlama için 5 temel prensip ortaya çıkmıştır. Bu prensipler şunlardır; Single Responsibility Principle Open/Closed Principle Liskov ‘s Substitution Principle Interface Devamı…