Java Soket Programlama ile Mesajlaşma Uygulamasi

Bu uygulama JAVA’nın genel yapısı ve ağ ortamında dağıtık programlama (client/server) için Java’nın nasıl kullanıldığını görmek amaçlanmıştır Bir dağıtık sistem, kurumsal bir şirketteki yapılanmaya benzetilebilir. Şirket kendi içerisinde alt birimlere ayrılmış, iş paylaşımı yapmış olsa da, müşteri şirket ile muhatap olmaktadır. Yandaki şekilde kullanıcı ana bilgisayar ile muhatap olmakta, ana Devamı…